torstai 13. maaliskuuta 2014

Omista oikeuksista
Hyllystä tuli vastaan David Viscott´n How to Live with Another Person (1974), jonka suomennettu painos on Miten elää toisen kanssa. Että miten, sitä olen näköjään pohtinut varsin kauan kirjan vuosiluvusta päätellen.

Jo johdannossa Viscott painottaa valmiiden vastausten sijaan haluavansa vain pohtia elämistä toisen kanssa ymmärtääkseen siitä enemmän. Sisältö kulkee kahden kaupasta ristiriitoihin, päämääristä kumppaneiden muuttumiseen, uusiin sitoumuksiin ja − eroon.

Tämän enempää en aio ryhtyä kirjoittamaan kirjaa auki, mutta pysähdyn hetkeksi otsikkoon: Jokaisen perusoikeudet. 
"Jokaisen henkilökohtaiset oikeudet ovat jokaisessa ihmissuhteessa samat, jotka hänellä oli ennen kuin hän edes tiesi toisen osapuolen olevan olemassa.
--- Jos me ihmissuhdetta muodostaessamme luovumme täydellisesti ihmisoikeuksistamme, me vain loukkaamme itseämme, pienennämme minäämme ja lopulta kaivamme maata itse suhteen alta.”
Henkilökohtaiset oikeudet, ihmisoikeudet, eikö kuulostakin ylevältä, jopa juhlavalta. Jokaisen perusoikeudet Viscott otsikoi näin:
Oikeus kasvaa
Oikeus olla oma itsensä
Oikeus kokea rakkautta
Oikeus olla yksin
Oikeus saada luottamusta 
Oikeus saada kunnioitusta
Oikeus olla hyväksytty
Oikeus olla onnellinen
Oikeus olla vapaa
Oikeus puolustaa itseään

Miten oikeudet toteutuvat arjessa? 
Oliko tai onko akvaariossa tarpeeksi 
tilaa vai ei, sitä pohditaan eroseminaarissa. 
Tarpeellinen omien oikeuksien 
äärelle pysähtymisen paikka monelle 
– varsinkin enemmän velvollisuuksien 
kautta eläville.

- Paula